Marszałek Sejmu: Łącząc się ze zgromadzonymi w modlitewnej zadumie, chylę czoła przed ofiarami sowieckiego terroru

Rzeczpospolita boleśnie odczuła skutki zdradzieckiego Paktu Ribbentrop-Mołotow. Polska pogardliwie nazywana przez Niemców i Związek Sowiecki bękartem Europy na zawsze miała zniknąć z mapy świata. 1 września 1939 r. dopełniły się totalitarne cele. Najpierw wojska hitlerowskie, 17 dni później sowieckie wkroczyły na terytorium naszej Ojczyzny, niosąc zagładę i spustoszenie. Łączyły ich wspólne zamierzenia: zniszczenie narodu polskiego, jego niepokornego oraz wolnościowego charakteru, wielopokoleniowego dziedzictwa materialnego i duchowego. Światowy Dzień Sybiraka

W imię przywrócenia pokoju i porządku na ziemiach polskich czerwonoarmiści rozpoczęli marsz na państwo polskie, ale obywatele Rzeczypospolitej nie byli bezpieczni. Każdego dnia doświadczali nienawiści, okrucieństwa i dotkliwych represji w różnych jego formach. Terror skierowany był zarówno przeciwko Żołnierzom, jak i ludności cywilnej. W głąb Rosji, w wagonach bydlęcych zostało wywiezionych tysiące Polaków. Mogiły wielu z nich po dzień dzisiejszy nie zostały odkryte.

Po wojnie komunistyczne władze PRL próbowały ukryć bolesną historię – historię prześladowań, obozów i zsyłek oraz zbiorowych grobów. Wiele lat musiało upłynąć, by ofiarom sowieckiej agresji przywrócono pamięć i honor. Dlatego my współcześni jesteśmy winni poległym i pomordowanym na Wschodzie, nie tylko w ten rocznicowy czas, nasz szacunek i wieczną pamięć.

Słowa najwyższego uszanowania kieruję do wszystkich Sybiraków. Nikt, kto nie przeżył Życia na nieludzkiej ziemi, nie potrafi wyobrazić sobie bezmiaru doznanych przez Państwa krzywd.

Łącząc się ze zgromadzonymi w modlitewnej zadumie, chylę czoła przed ofiarami sowieckiego terroru. Cześć Ich pamięci.

Marek Kuchciński, marszałek Sejmu RP