Komisja Łączności z Polakami za Granicą (LPG)

Do zakresu działania Komisji należą sprawy więzi z krajem Polaków i osób pochodzenia polskiego zamieszkałych za granicą na stałe lub czasowo.

Aktualny skład Komisji   – 39 posłów