12. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Przybliżony czas

rozpatrywania punktów porządku dziennego

na 12. posiedzeniu Sejmu

w dniach 27, 28, 29 maja oraz 2 i 4 czerwca 2020 r.