Marek Kuchciński: Odmienność wspaniałej kultury Europy Środkowej i Wschodniej, związanej z chrześcijaństwem, tradycją antyku grecko-rzymskiego oraz wartościami wolności jednostkowej i narodowej okazała się dużo trwalsza niż reżim totalitarny

Marek Kuchciński:  Odmienność wspaniałej kultury Europy Środkowej i Wschodniej, związanej z chrześcijaństwem, tradycją antyku grecko-rzymskiego oraz wartościami wolności jednostkowej i narodowej okazała się dużo trwalsza niż reżim totalitarny

Przemówienie marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego, otwierające IV Szczyt Parlamentarny Europy Środkowo-Wschodniej: Temat pierwszego panelu naszych obrad został wybrany nieprzypadkowo. Upadek komunizmu jest z pewnością najważniejszym […]