Konferencja Przewodniczących Parlamentów UE. Marszałek Sejmu podniósł problem kryzysu wartości, zaniku funkcjonowania prawa, potrzeby zwiększenia roli parlamentów narodowych, braku jedności i solidarności państw członkowskich oraz braku mocnego impulsu do rozwoju gospodarczego UE

Konferencja Przewodniczących Parlamentów UE. Marszałek Sejmu podniósł problem kryzysu wartości, zaniku funkcjonowania prawa, potrzeby zwiększenia roli parlamentów narodowych, braku jedności i solidarności państw członkowskich oraz braku mocnego impulsu do rozwoju gospodarczego UE

Wybory do Parlamentu Europejskiego, relacje Unii Europejskiej z sąsiadami, współpraca parlamentów i unijnych instytucji – to główne tematy wiedeńskiej Konferencji Przewodniczących Parlamentów UE, w której […]