45. posiedzenie Sejmu

45. posiedzenie Sejmu

Posłowie uchwalili szereg ustaw, nad którymi pracą teraz zajmie się Senat. Znowelizowano m.in. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, a także zdecydowano o powstaniu Polskiej […]