Trójmorze, NATO, UE w kontekście problemów, wyzwań i możliwości, zagadnienia aksjologiczne naszej cywilizacji, strategie rozwoju gospodarczego, nowe perspektywy współpracy naukowej państw karpackich – marszałek Sejmu zaprasza na międzynarodową konferencję „Europa Karpat”

Trójmorze, NATO, UE w kontekście problemów, wyzwań i możliwości, zagadnienia aksjologiczne naszej cywilizacji, strategie rozwoju gospodarczego, nowe perspektywy współpracy naukowej państw karpackich – marszałek Sejmu zaprasza na międzynarodową konferencję „Europa Karpat”

W górach nie czujemy granic. W górach szuka się wolności. W górach istnieje oczywiście rywalizacja, ale dotyczy ona wyznaczonego celu, nie przeciwnika. Tym celem dla […]