Europa Karpat zaproszenie do dyskusji

Europa Karpat zaproszenie do dyskusji

Szanowni Państwo,

ponieważ otrzymujemy szereg konkretnych propozycji na przyszłość, proponujemy rozpoczęcie dyskusji o współpracy w Europie Środkowej i w Europie Karpat. Zapraszamy więc do refleksji, czym dla każdego z nas jest Europa Karpat, co udało się osiągnąć i przed jakimi stoimy wyzwaniami: Co dalej? Jak dalej? Dlaczego dalej? I o kim warto pamiętać?