Biografia i bibliografia

BIOGRAFIA

Urodziłem się 9 sierpnia w Przemyślu. W latach 1974-1978 studiowałem historię sztuki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 1978 r. ukończyłem Policealne Studium Ogrodnicze. W latach 80. organizowałem w Przemyślu środowisko kultury niezależnej, poza cenzurą wydawałem i współredagowałem kwartalnik „Strych Kulturalny”. Działałem w niezależnym ruchu chłopskim – byłem m.in. członkiem Ogólnopolskiego Komitetu Oporu Rolników. W latach 1983-1989, również poza cenzurą, byłem współorganizatorem Dni Kultury Chrześcijańskiej w Przemyślu oraz międzynarodowych wystaw plastycznych „Człowiek – Bóg – Świat”. W 1985 r., za działalność opozycyjną, zostałem aresztowany. W 1989 r. byłem współzałożycielem Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w województwie przemyskim. W latach 1990-1992 byłem członkiem Krajowego Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” przy Lechu Wałęsie. W latach 1990-1999 należałem do Porozumienia Centrum i byłem prezesem Przemyskiego Towarzystwa Kulturalnego, wydawcy m.in. kwartalnika „Spojrzenia Przemyskie”, wiceprezesem rzeszowskiego Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, przewodniczyłem radzie programowej Polskiego Radia Rzeszów. W latach 1994–1999 byłem radnym Przemyśla. Od 1999 do 2001 r. sprawowałem urząd wicewojewody podkarpackiego. Od 2001 r. posiadam mandat posła na Sejm kolejnych kadencji z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. 4 sierpnia 2010 r. zostałem wicemarszałkiem Sejmu VI kadencji, zaś 8 listopada 2011 r. – wybrany na wicemarszałka Sejmu VII kadencji. Przewodniczyłem sejmowym komisjom: Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Byłem wiceprzewodniczącym Delegacji Parlamentarnej do Zgromadzenia Parlamentarnego RP i Ukrainy oraz członkiem Polsko-Węgierskiej Grupy Parlamentarnej. Od 2010 r. jestem inicjatorem cyklu spotkań – konferencji państw karpackich pod hasłem „Europa Karpat”, których celem jest m.in. wzmacnianie współpracy we wszystkich obszarach aktywności publicznej oraz budowa międzynarodowej sieci parlamentarzystów działających na rzecz zrównoważonego rozwoju Karpat. 12 listopada 2015 r., decyzją Izby, objąłem funkcję marszałka Sejmu VIII kadencji.

Ponadto: Zostałem wyróżniony m.in. nagrodą Polskiego Radia i Telewizji w Rzeszowie i nagrodą wojewody przemyskiego za osiągnięcia w dziedzinie kultury. Otrzymałem Laur „Nowin” w kategorii Polityk Roku 2003. Jestem żonaty, mam troje dzieci.

NAJWAŻNIEJSZE ODZNACZENIA
 • Order „Za zasługi” dla Ukrainy (2010 rok) – za znaczący osobisty wkład na rzecz rozwoju stosunków polsko-ukraińskich oraz wzmocnienia autorytetu Ukrainy w świecie. 
 • Krzyż Wolności i Solidarności (2016 rok) – za zaangażowanie w działalność opozycyjną przeciwko dyktaturze komunistycznej PRL.
 • Wielki Krzyż Orderu Węgierskiego (2018 rok) – w dowód uznania wybitnych zasług w budowaniu politycznych i społecznych kontaktów węgiersko-polskich. 
 • Order „Za zasługi” dla Litwy (2019 rok) – za wkład w rozwijanie stosunków pomiędzy Litwą i Polską, poprawę współpracy politycznej, kulturalnej, gospodarczej i społecznej pomiędzy obu krajami.
BIBLIOGRAFIA

Społeczno-historyczny kontekst biografii

 • Wojciechowski Aleksander, Czas smutku, czas nadziei. Sztuka niezależna lat osiemdziesiątych, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1992
 • Najder Zdzisław, Jaka Polska. Co i komu doradzałem, Editions Spotkania, Kraków 1992
 • Represje wobec wsi i ruchu ludowego (1956-1989), t. 2, red.: Janusz Gmitruk, Zbigniew Nawrocki, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Warszawa 2004
 • Iwaneczko Dariusz, Opór społeczny a władza w Polsce południowo-wschodniej 1980-1989, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2005
 • Karnowski Michał, Zaremba Piotr, O dwóch takich. Alfabet braci Kaczyńskich, Wydawnictwo M, Kraków 2006
 • Forum Regionów, Muszyna 11-12 września 2008, oprac. Bogumił Luft, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2008
 • ks. Stanisław Bartmiński, INTROIBO AD ALTARE DEI, dzieje służby ministranckiego przy katedrze przemyskiej w latach 1946-2008, Przemyśl, 2008
 • Kozłowski Piotr, 100 lat Szkoły Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Przemyślu 1908-2008, SP nr 1 im. Henryka Sienkiewicza, Przemyśl 2008
 • Borowiec Janusz, Wybory ’89 w Polsce południowo-wschodniej w dokumentach SB, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa-Rzeszów 2009
 • Sopel Tadeusz, Niezależny ruch chłopski „Solidarność” w Polsce południowo-wschodniej w latach 1980-1989: dokumenty, wspomnienia, refleksje, Południowo-Wschodni Instytut Naukowy, Przemyśl 2000
 • Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976-1989, t. 1, red. Mirosława Łątkowska, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2010
 • NSZZ Solidarność 1980-1989, t. 5: Polska środkowo-wschodnia, red.: Łukasz Kamiński, Grzegorz Waligóra, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2010
 • Solidarność Rolników Indywidualnych 1980-1989, red. Andrzej W. Kaczorowski, Fundacja Kasa Nadziei, Warszawa 2010
 • Stan wojenny. Spojrzenie po dwudziestu latach, red. Agnieszka Adamiak, Biuro Edukacji Publicznej Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie, Rzeszów 2000
 • Zaremba Piotr, O jednym takim… Biografia Jarosława Kaczyńskiego, Wydawnictwo Czerwone i Czarne, Warszawa 2010
 • Wybory parlamentarne w 1989 r. w Polsce południowo-wschodniej, red. Małgorzata Gliwa Mariusz Krzysztofiński, Instytut Pamięci Narodowej, Rzeszów 2011
 • Kaczyński Jarosław, Polska naszych marzeń, Drukarnia Akapit, Lublin 2011
 • Kaczyński Lech, Pamięć i zobowiązanie, Prawo i Sprawiedliwość, Warszawa 2011
 • Krzymowski Michał, Dzierżanowski Marcin, Smoleńsk, zapis śmierci, The Facto, Warszawa 2011
 • Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu 2001-2011, oprac. Zdzisław Budzyński, Jan Draus, Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu, Przemyśl 2011
 • Pokolenie ’80. Niezależna twórczość młodych w latach 1980-89. Wystawa i Katalog, Muzeum Narodowe w Krakowie, red. Tadeusz Boruta, IPN Kraków 2010-2011
 • Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976-1989, t. 2, red. Grzegorz Waligóra, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2012
 • Pokolenie ’80. Polityczny protest? Artystyczna kontestacja? Niezależna twórczość młodych w latach 1980-1989, red. Tadeusz Boruta, Instytut Pamięci Narodowej, Rzeszów 2012
 • Polski Konsulat we Lwowie 1987-2012, oprac. Marcin Zieniewicz, Konsulat Generalny RP we Lwowie, Wydawnictwo Test, Drukarnia „Oprawa” Sp. z o.o. w Łodzi, Lwów-Łódź 2012
 • Dudek Antoni, Historia polityczna Polski 1989-2012, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków 2013
 • Kaczyński Jarosław, Porozumienie przeciw monowładzy. Z dziejów PC, Wydawnictwo Zysk i S-ka 2016
 • Non omnis moriar. Abp Ignacy Tokarczuk we wspomnieniach, red. Mariusz Krzysztofiński, Instytut Pamięci Narodowej, Rzeszów 2016
 • Szczerski Krzysztof, Utopia europejska. Kryzys integracji i polska inicjatywa naprawy, Biały Kruk, Kraków 2017
 • Księga Pamiątkowa w 100. rocznicę urodzin śp. Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka, red. Jerzy F. Adamski, Adriana Paszkowska, Zygmunt Śliwa, „LIBRA”, Rzeszów 2018
 • Justyna Stasiek-Harabin, Galeria portretów marszałków Sejmu II RP, Artysta i sztuka, nr 29, 2019
 • Justyna Stasiek-Harabin, Galeria rzeźb marszałków I RP, Artysta i sztuka, nr 30, s. 42, 2019

Czasopisma

 • „Biuletyn Wyborczy. Pismo Komitetu Obywatelskiego Solidarność w Przemyślu”, 1989
 • „Busola – niezależne pismo społeczne”, 1985-1989
 • „Rola Katolicka”, 1987-1989
 • „Samorządny Przemyśl. Biuletyn Przemyskiego Komitetu Obywatelskiego”, 1989-1990
 • „San”, 1990-1991
 • „Spojrzenia Przemyskie”, 1989-1993
 • „Strych Kulturalny”, 1988-1996
 • „Zeszyty Polityczne Prawa i Sprawiedliwości”, 2012-2014 

Publikacje

 • Kuchciński Marek, Pierwsze: wygrać wybory, „Biuletyn wyborczy, Pismo Komitetu Obywatelskiego Solidarność w Przemyślu”, 1989
 • Kuchciński Marek, Pospolite ruszenie obywatelskie, „Spojrzenia Przemyskie”, 1990
 • Kuchciński Marek, Jeszcze nie skończyliśmy pracy, „Spojrzenia Przemyskie”, 1991
 • Kuchciński Marek, Rządzić czy służyć?, „Spojrzenia Przemyskie”, 1993
 • Kuchciński Marek, Nie zezujmy w stronę Moskwy, „Strych Kulturalny”, 1996
 • Kurylak Józef, Karasek Krzysztof, Musiał Jan, Kuchciński Marek, Zazula. Sztuka i polityka, „Strych Kulturalny”, 1996
 • Kuchciński Marek, Polityka narodowościowa. Z perspektywy 7 lat – referat wygłoszony podczas polsko-niemieckiej konferencji samorządowej Przemyśl-Paderborn, Przemyśl 1996
 • Kuchciński Marek, Rosyjskie prowokacje?, „Nowy Dziennik. Nowy Jork”, 7 czerwca 1997
 • Kuchciński Marek, Raport o współpracy transgranicznej w latach 1990-1998. Koncepcja rozwoju, Przemyśl 1997
 • Kuchciński Marek, Demokracja lokalna. Program o budowie społeczeństwa obywatelskiego w ramach współpracy transgranicznej polsko-ukraińskiej, DEM LOK, Przemyśl 1997
 • Kuchciński Marek, Dziedzictwo kulturowo-przyrodnicze. Program o ochronie i zarządzaniu dobrami kultury o wyjątkowych walorach zabytkowych i przyrodniczych, Przemyśl 1998
 • Kuchciński Marek, Ochrona przyrody na Podkarpaciu, „Almanach Podkarpacki”, 2000
 • Marek Kuchciński, Polityka rozwoju regionalnego i jej wpływ na rozwój Polski w UE [w:] Konwencja Ekonomiczna. Rolnictwo, obszary wiejskie, ochrona środowiska, polityka regionalna. Tezy programowe,, PIS Warszawa, 12 grudnia 2004
 • Kuchciński Marek, Przeciw patologiom biurokracji, służba cywilna i państwowy zasób kadrowy w projektach PiS, „Rzeczpospolita”, 2006, nr 143
 • Kuchciński Marek, Szczerski Krzysztof, Europa Karpat, „Rzeczpospolita”, 2011, nr 207
 • Kuchciński Marek, List okolicznościowy Marszałka Sejmu RP z okazji uroczystości dziękczynnych w Licheniu (10 września 2016 r.), „Ephemerides Marianorum. Studia historyczno-teologiczne” 2017, r. 6
 • Kuchciński Marek, Ugyanazokért az értékekért, a szabadsagért harcoltunk, [w:] A szabad Közép-Europa multja és jövoje, METEM (Magyar Egyhaztörténeti Enciklopédia Munkaközösség), Budapeszt 2017
 • Kuchciński Marek, Polskość to demokracja i wolność, „Sieci”, 2 lipca 2018
 • Kuchciński Marek, 550-lecie Parlamentaryzmu Rzeczypospolitej, „Mówią Wieki”, 2018, nr 1
 • Kuchciński Marek, Różnić się, szanując, „Gość Niedzielny”, 2018
 • Kuchciński Marek, wystąpienie z  10 lutego 2019 r., „Kronika Sejmowa”, luty 2019, nr 77
 • Kuchciński Marek, Bez Unii Lubelskiej nie byłoby Unii Europejskiej, Kronika Sejmowa, marzec 2019, nr 78
 • Kuchciński Marek, Mówią, że jestem zbyt liberalny, wywiad w: „Sieci”, 15-22 kwietnia 2019, nr 15
 • Marek Kuchciński, wstęp w: Strych Kulturalny – reprint, Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, Przemyśl 2019

Wybrane publikacje Wydawnictwa Sejmowego w latach 2016-2019, w tym ze słowem wstępnym lub artykułami marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego

 • Chrześcijaństwo w dziejach Polski i Polaków 966-2016, Warszawa 2016 (wyd. II 2018)
 • Christianity in the History of Poland and the Poles 966-2016, Warszawa 2016 (wyd. II 2018)
 • Kondracka Mariola, Posłanki i senatorki II Rzeczypospolitej, Warszawa 2017
 • Luksa Katarzyna, Gabriela Balicka (1867-1962). Działalność polityczna, społeczna, naukowa, edukacyjna, Warszawa 2017
 • Europa Karpat. Rzecz o współpracy, Warszawa 2017
 • Europe of the Carpathians. Cooperation, Warszawa 2017
 • Polska prezydencja w Grupie Wyszehradzkiej (1 lipca 2016 r. – 30 czerwca 2017 r.), Warszawa 2017
 • Polish presidency of the Visegrad Group (July 2016 – June 2017), Warszawa 2017
 • A visegrádi együttműködés lengyel elnöksége (2016 július – 2017 június), Warszawa 2017
 • Polské předsednictví visegrádské skupiny (červenec 2016 – červen 2017), Warszawa 2017
 • Poľské predsedníctvo vo vyšehradskej skupine (júl 2016 – jún 2017), Warszawa 2017
 • Wizyta na Litwie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Marka Kuchcińskiego z okazji 630. rocznicy chrztu Litwy: 26 września 2017, Warszawa 2017
 • Konstytucja Solidarności, Warszawa 2018
 • Miasto Waleczne. Przemyśl w 100. rocznicę Odzyskania Niepodległości, Warszawa – Przemyśl 2018
 • Europa Karpat. Dziedzictwo i przyszłość, Warszawa 2018
 • Europe of the Carpathians. Heritage and future, Warszawa 2018
 • Draus Jan, Szymanowski Maciej, Żywe pochodnie, Warszawa 2018
 • Draus Jan, Szymanowski Maciej, Living torches, Warszawa 2018
 • Kupisz Dariusz, Od Piotrkowa do Warszawy. 550-lecie polskiego sejmu dwuizbowego, Warszawa 2018
 • Wierzbicka Bożena, Gmachy i wnętrza sejmowe w Polsce, Warszawa 2018
 • Godek Sławomir, O odrodzeniu Rzeczypospolitej. The Rebirth of the Commonwealth, Warszawa 2018
 • Kornat Marek, Uruszczak W., 550 lat parlamentaryzmu Rzeczypospolitej, Warszawa 2019
 • Kornat Marek, Uruszczak W., 550 Years of Polish Parliamentarism, Warszawa 2019
 • Marszałkowie Sejmu II Rzeczypospolitej, Warszawa 2019
 • Tusiński Piotr A., Sejm Ustawodawczy Rzeczypospolitej Polskiej 1919-1922, Warszawa 2019

O rodzinie Marka Kuchcińskiego

 • Janicki Jerzy, Towarzystwo weteranów. Alfabet lwowski 2, BGW, Warszawa 1994
 • Judycka Agata, Judycki Zbigniew, Polacy we Francji. Historia i współczesność. Materiały z VIII Międzynarodowego Sympozjum Biografistyki Polonijnej, Stella-Plage, Vaudricourt, CAN, Vaudricourt-Warszawa-Kielce 2004
 • Złoty jubileusz kapłaństwa ks. Mieczysława Kuchcińskiego OMI, Stella-Plage, Vaudricourt 2006
 • Judycka Agata, Judycki Zbigniew, Oblaci polscy we Francji, Belgii i Luksemburgu. 60 lat Wiceprowincji Polskiej Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej we Francji, Belgii i Luksemburgu, „S-CAN” Wydawnictwo, Vaudricourt-Warszawa-Tarnów 2006
 • Milewski Marian Michał, Czarny. Wspomnienia, [maszynopis]
 • Pielorz Józef OMI, Polscy Oblaci na Zachodzie Europy 1905-2010. Historia pracy duszpasterskiej Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Niemczech, Francji, Belgii, Holandii, Luksemburgu i Wielkiej Brytanii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Teologiczny, Poznań 2012