Biografia

Urodziłem się 9 sierpnia w Przemyślu. W latach 1974-1978 studiowałem historię sztuki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 1978 r. ukończyłem Policealne Studium Ogrodnicze. W latach 80. organizowałem w Przemyślu środowisko kultury niezależnej, poza cenzurą wydawałem i współredagowałem kwartalnik „Strych Kulturalny”. Działałem w niezależnym ruchu chłopskim – byłem m.in. członkiem Ogólnopolskiego Komitetu Oporu Rolników. W latach 1983-1989, również poza cenzurą, byłem współorganizatorem Dni Kultury Chrześcijańskiej w Przemyślu oraz międzynarodowych wystaw plastycznych „Człowiek – Bóg – Świat”. W 1985 r., za działalność opozycyjną, zostałem aresztowany. W 1989 r. byłem współzałożycielem Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w województwie przemyskim. W latach 1990-1992 byłem członkiem Krajowego Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” przy Lechu Wałęsie. W latach 1990-1999 należałem do Porozumienia Centrum i byłem prezesem Przemyskiego Towarzystwa Kulturalnego, wydawcy m.in. kwartalnika „Spojrzenia Przemyskie”, wiceprezesem rzeszowskiego Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, przewodniczyłem radzie programowej Polskiego Radia Rzeszów. W latach 1994–1999 byłem radnym Przemyśla. Od 1999 do 2001 r. sprawowałem urząd wicewojewody podkarpackiego. Od 2001 r. posiadam mandat posła na Sejm kolejnych kadencji z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. 4 sierpnia 2010 r. zostałem wicemarszałkiem Sejmu VI kadencji, zaś 8 listopada 2011 r. – wybrany na wicemarszałka Sejmu VII kadencji. Przewodniczyłem sejmowym komisjom: Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Byłem wiceprzewodniczącym Delegacji Parlamentarnej do Zgromadzenia Parlamentarnego RP i Ukrainy oraz członkiem Polsko-Węgierskiej Grupy Parlamentarnej. Od 2010 r. jestem inicjatorem cyklu spotkań – konferencji państw karpackich pod hasłem „Europa Karpat”, których celem jest m.in. wzmacnianie współpracy we wszystkich obszarach aktywności publicznej oraz budowa międzynarodowej sieci parlamentarzystów działających na rzecz zrównoważonego rozwoju Karpat. 12 listopada 2015 r., decyzją Izby, objąłem funkcję marszałka Sejmu VIII kadencji.

Ponadto: Zostałem wyróżniony m.in. nagrodą Polskiego Radia i Telewizji w Rzeszowie i nagrodą wojewody przemyskiego za osiągnięcia w dziedzinie kultury. Otrzymałem Laur „Nowin” w kategorii Polityk Roku 2003. Jestem żonaty, mam troje dzieci.


Rodzina

Rodzinnie