Marek Kuchciński – bibliografia

►Wydawnictwa zwarte, różne

Najder Zdzisław, Jaka Polska. Co i komu doradzałem?, Editions Spotkania, 1992

Wojciechowski Aleksander, Czas smutku, czas nadziei. Sztuka niezależna lat osiemdziesiątych, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1992

Janicki Jerzy, Towarzystwo weteranów. Alfabet lwowski 2, Warszawa 1994

Sopel Tadeusz, Niezależny Ruch Chłopski Solidarność, Przemyśl 2000

Judycka Agata, Judycki Zbigniew, Polacy we Francji. Historia i współczesność, CAN, Warszawa 2004

Judycka Agata, Judycki Zbigniew, Oblaci polscy we Francji, Belgii i Luksemburgu, Vaudricourt, Francja 2006

Karnowski Michał, Zaremba Piotr, O dwóch takich. Alfabet braci Kaczyńskich, Wydawnictwo M, Kraków 2006

Kaczorowski Andrzej (red.), Solidarność Rolników Indywidualnych 1980-1989, Fundacja Kasa Nadziei, Warszawa 2010

Encyklopedia Solidarności, Opozycja w PRL 1976-1981, t. 1, Warszawa 2010

Solidarność Rolników Indywidualnych 1980-1989, red. Andrzej W. Kaczorowski, Fundacja Kasa Nadziei, Warszawa 2010

Kaczyński Jarosław, Polska naszych marzeń, Akapit, Lublin 2011

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu 2001-2011, Przemyśl 2010/2011

Józef Pielorz OMI, Polscy Oblaci na Zachodzie Europy 1905-2010, Poznań 2012

Antoni Dudek, Historia polityczna Polski 1989-2012, Znak, Kraków 2013

►Wydawnictwa zwarte IPN

Stan wojenny. Spojrzenie po dwudziestu latach, Rzeszów 2000

Gmitruk Janusz, Nawrocki Zbigniew (red.), Represje wobec wsi i ruchu ludowego (1956-1989), Warszawa 2004

Iwaneczko Dariusz, Opór społeczny a władza w Polsce Południowo-Wschodniej 1980-1989, Warszawa 2005

Fundacja Instytut Studiów Wschodnich, Forum Regionów. Muszyna 11-12 września 2008″, Warszawa 2008

Wybory 89 w Polsce południowo-wschodniej w dokumentach SB, Warszawa – Rzeszów 2009

NSZZ Solidarność 1980-1989. Polska środkowo-wschodnia, t. 5, Warszawa 2010

Pokolenie-Wolumen-IPN, Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976-1981, t. 1, Warszawa 2010

Małgorzata Gliwa, Mariusz Krzysztofiński (red.), Wybory parlamentarne w 1989 r. w Polsce południowo-wschodniej, Rzeszów 2011

Tadeusz Boruta (red.), Pokolenie ’80 – polityczny protest? Artystyczna kontestacja? Niezależna twórczość Młodych w latach 1980-89. Wystawa i katalog, Rzeszów 2012

„POKOLENIE ’80 – Polityczny protest? Artystyczna kontestacja?”, Tadeusz Boruta, Rzeszów 2012

►Czasopisma

Busola, roczniki 1985-1989

Rola Katolicka, roczniki 1987-1989

Strych Kulturalny, zeszyt 1/1988 i następne

Selbourne David, Solidarity on the Hustings, The Independent Magazine, 03.06.1989

Biuletyn Wyborczy, Pismo Komitetu Obywatelskiego Solidarność w Przemyślu, nr 1/1989, nr 9/1989 i nr 12/1989

Spojrzenia Przemyskie, grudzień/1989 i następne

Samorządny Przemyśl, Biuletyn Przemyskiego Komitetu Obywatelskiego, grudzień 1989

San, roczniki 1990-1991

Stępek Jan, Na strychu o Spotkaniach, Strych Kulturalny, zeszyt 4, 1994

Strych Kulturalny, Kronika Strychu, zeszyt 4/1994

Gluza Zbigniew, Raport Archiwum Wschodniego, Karta, nr 19/1996

Tygodnik Niedziela, 39/2010

Zeszyty Polityczne Prawa i Sprawiedliwości, nr 1/2012(1)

 

►Artykuły

Kuchciński Marek, Pierwsze: wygrać wybory, Biuletyn wyborczy, Pismo Komitetu Obywatelskiego Solidarność w Przemyślu, nr 16/1989

Kuchciński Marek, Pospolite ruszenie obywatelskie, Spojrzenia Przemyskie, styczeń/1990

Kuchciński Marek, Jeszcze nie skończyliśmy pracy, Spojrzenia Przemyskie, luty-marzec/1991

Kuchciński Marek, Rządzić czy służyć?, Spojrzenia Przemyskie, styczeń/1993, luty/1993

Kuchciński Marek, Nie zezujmy w stronę Moskwy, Strych Kulturalny, nr 5/1996

Kuchciński Marek, Polityka narodowościowa. Z perspektywy 7 lat – referat wygłoszony podczas polsko-niemieckiej konferencji samorządowej Przemyśl-Paderborn, Przemyśl 1996

Kuchciński Marek, Rosyjskie prowokacje?, Nowy Dziennik, Nowy Jork, 17 czerwca 1997

Kuchciński Marek, Raport o współpracy transgranicznej w latach 1990-1998. Koncepcja rozwoju, Przemyśl, grudzień 1997

Kuchciński Marek, Demokracja lokalna. Program o budowie społeczeństwa obywatelskiego w ramach współpracy transgranicznej polsko-ukraińskiej, DEM LOK, Przemyśl 1997

Kuchciński Marek, Dziedzictwo kulturowo-przyrodnicze. Program o ochronie i zarządzaniu dobrami kultury o wyjątkowych walorach zabytkowych i przyrodniczych, Przemyśl 1998

Kuchciński Marek, Ochrona przyrody na Podkarpaciu, Almanach Podkarpacki 2000, Rzeszów 1999

Kuchciński Marek, Przeciw patologiom biurokracji, służba cywilna i państwowy zasób kadrowy w projektach PiS, Rzeczpospolita, 21 czerwca 2006

Kuchciński Marek, Szczerski Krzysztof, Europa Karpat, Rzeczpospolita, 2011

►Inne

Materiały ze Szczytu Gospodarczego Polsko-Ukraińskiego, Klub Wschodni, Rzeszów, maj 2000

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Jarosławiu, Starostwo Powiatowe w Lubaczowie, Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Lubaczowskiej, Agroturystyka – szansa aktywizacji przygranicznego powiatu lubaczowskiego w aspekcie przystąpienia do Unii Europejskiej, materiały pokonferencyjne, Jarosław 2000

Złoty jubileusz kapłaństwa, Vaudricourt, Francja 2006

Fundacja Instytut Studiów Wschodnich, Forum Regionów, Muszyna 11-12 września 2008, Warszawa 2008

Biuro Organizacyjne Prawa i Sprawiedliwości, Patriotyzm – Solidarność – Nowoczesność, Halinów 2008

Encyklopedia Solidarności online, dostęp: link

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu 2001-2011, Przemyśl 2010/2011

Społeczny Komitet Obchodów 150. Rocznicy Powstania Styczniowego, Prawo i Sprawiedliwość, Warszawa, 2013